Clauberg, Johannes, Redenkonst, Het menschelyk verstandt in de dingen te beghrijpen, oordelen, en onthouden, stierende Johan Klauberghens. Vertaalt uit het Latyn (Amsterdam, 1657)

Année: 1657

Informations - Sources - Documentation

Cette fiche bibliographique n'est la source d'aucune information.

Il n'y a aucune entrée de documentation pour cette fiche bibliographique.